Themabijeenkomst Bijpraten op de ladder

Samen nadenken over gezag en gehoorzaamheid

Bijpraten op de ladder

Het zal niet vaak gebeuren dat we een goed gesprek voeren op een ladder… Toch is dat wel wat we gaan doen bij deze themabijeenkomst. Een ontmoeting tussen opvoeders aan de hand van een thema wat heel goed past bij de metafoor van de ladder: gezag en gehoorzaamheid. We staan allemaal op de ladder en niemand is toeschouwer.

Gezag en gehoorzaamheid

Bij de introductie van het thema komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gezag en gehoorzaamheid in onze tijd
  • Pedagogisch kader
  • De bron van gezag (Bijbels kader)
  • Opvoeden in gehoorzaamheid
  • Straffen en belonen
  • Puberteit
  • Samenwerking school en thuis
  • Zorg en hoop

Nadenken over gezag en gehoorzaamheid is niet los te zien van de zorg die we kunnen hebben om onze kinderen en leerlingen. We moeten ook onder ogen zien hoe we als opvoeder zelf functioneren. Een pittig thema dus. Maar de boodschap is tegelijk hoopvol voor wie bereid is om (weer) stevig op de ladder te gaan staan.

Bijpraten op de ladder... met jou erbij

Nodig me uit voor een ouderavond of een studiebijeenkomst op school