Toerusting Bijpraten op de ladder

Samen nadenken over gezag en gedrag

Bijpraten op de ladder

Het zal niet vaak gebeuren dat we een goed gesprek voeren op een ladder… Toch is dat wel wat we gaan doen bij deze toerusting. Een ontmoeting tussen opvoeders aan de hand van een thema wat heel goed past bij de metafoor van de ladder: gezag en gedrag. We staan allemaal ergens op de ladder en niemand is toeschouwer.

Gezag en gedrag

De behoefte om na te denken over gezag en gedrag wordt vaak ingegeven door het gedrag van onze kinderen en leerlingen. Het is doorgaans niet zo moeilijk om vanwege gedeelte ervaringen met elkaar hierover in gesprek te komen. Bij de bespreking van dit thema beginnen we 'een paar treden hoger', bij de basis van gezag en bij hoe we als opvoeder hierin zelf functioneren. Vanuit die uitgangspositie denken we o.a. na over:

  • Gezag in onze tijd
  • Pedagogisch kader
  • Afstemmen op
  • Leiding geven
  • De dialoog aangaan
  • Straffen, belonen en aanmoedigen

Bij een toerustingsbijeenkomst met een schoolteam werken we deze thematiek uit in het bespreken van casuïstiek en een brainstorm voor lessen rondom dit thema.

Bij een toerustingsbijeenkomst met ouders gaan we na de lezing met elkaar in gesprek aan de hand van vragen.

Bijpraten op de ladder... samen met jou

Nodig me uit voor een toerustingsbijeenkomst op school of voor een groep opvoeders