Traject Grip op de klas

Bouwen aan een klas waarin alle leerlingen tot leren komen

Hoe werkt dit?

Thuis in het werkveld

Meer dan 25 jaar met de voeten in de klei gestaan.

Breed inzetbaar

Van voorin tot achterin de klas. Van school tot thuis.

Morgen toepasbaar

Praktische adviezen en ideeën om snel mee aan de slag te gaan.

Een haalbare klus

Ieder kind wil iets leren. En iedere leerkracht wil graag les geven. De basis voor een goede match... die in de praktijk betekent dat het runnen van een klas waarin álle kinderen zich veilig voelen en tot leren komen, toch nog een hele klus is.

Herken jij situaties zoals hieronder benoemd en wil je daar graag iets in veranderen, neem dan contact met me op, zodat ik je kan helpen om te bouwen aan een klas waarvoor jij 's morgens uit je bed wil komen.

Herkenbaar?

 • Zoveel dingen die belangrijk zijn en je aandacht vragen... Je beseft dat je keuzes moet maken, maar welke?
 • Handen tekort om ook die paar leerlingen te helpen die extra uitleg nodig hebben…
 • Een sfeer in de klas waar bepaalde kinderen onder lijden…
 • Regelmatig gehakketak tussen leerlingen...
 • Een paar ‘lastige leerlingen’, die vaak als stoorzenders fungeren…
 • Berichten over brugklassers die het bij jou in klas nog goed deden, maar die op het VO toch onderuit gaan…
 • Een flink verschil in hoe het met de klas gaat als jouw duo-collega ervoor staat…
 • Ouders die hun zorgen om de klas bij je gaan uiten…
 • Tegen de volgende werkdag gaan opzien…
Bastin was niet alleen een aantal jaren mijn collega leerkracht, maar ook de groepscoach voor ons miniteam. Met regelmaat dacht hij mee over hoe het in onze klas ging. Dit waren fijne bijeenkomsten, waarbij er ruimte was voor onze beleving en gevoel, maar waarin Bastin ook kennis inbracht. Bastin bereidde de gesprekken goed voor en was daarnaast ook beschikbaar om mee te denken wanneer dat nodig was. Deze steun hielp mij om op bepaalde momenten door te pakken en met frisse moed verder te gaan.
Een collega

Investeren in de toekomst

Bouwen aan een klas waarin alle leerlingen een plek hebben en tot leren komen, heeft alles te maken met weten hoe je leerlingen in elkaar steken en wat hun behoeften zijn. Het inzetten van maatwerk vraagt ook om kennis over groepsdynamiek en didactiek. Hierin investeren levert jou en je leerlingen ervaringen en skills op waarop verder gebouwd kan worden.

Ik kan je helpen om verder te komen met de volgende doelen.

 • Bouwen aan een klasklimaat waarvan zoveel mogelijk kinderen profijt hebben
 • Armslag maken voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben
 • Verkennen en vergroten van veiligheid in de klas
 • Lessen inzetten die bijdragen aan actuele doelen voor je klas
 • Bovenbouwers een stevige 'rugzak' geven ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs
 • Als duo-collega's elkaar helpen en benutten
 • Communicatie naar de ouders toe over wat je aan het doen bent
 • Leren omgaan met gedrag wat impact op je heeft

Mijn werkwijze

Advies en hulp op maat

Er is niet één standaard manier om een klas te bieden wat nodig is. Elke klas is anders en elke leerkracht heeft eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarom geef ik geen algemene adviezen, maar steek ik in op maatwerk en trek ik vooral graag ‘met de voeten in klei’ een stukje met de klas en de leerkracht(en) op. Dat leidt tot resultaten die ook toepasbaar blijven als ik weer weg ben.

Intake

Na de telefonische kennismaking met de school vindt er allereerst een intakegesprek plaats op school. Hierbij is naast de leerkracht (en duo-collega) ook een intern begeleider of leidinggevende aanwezig. We maken samen een eerste ‘schets’ van de situatie waarin we graag verandering willen aanbrengen en plannen een datum voor de verkenning.


Verkenning

Er vindt een observatie plaats in de klas, gevolgd door een nagesprek met de leerkracht(en) en desgewenst anderen die bij de klas betrokken zijn. We plannen een datum voor het adviesgesprek.


Adviesgesprek

In dit gesprek vat ik mijn advies bij de hulpvraag samen en wordt helder of het traject een vervolg krijgt. Zo ja, dan plannen we de eerste twee werkbezoeken.


Werkbezoeken

De werkbezoeken kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, net naar wat er voor de klas en de leerkracht nodig is. We gaan bij voorkeur sámen aan het werk in en rondom de klas. Elementen die hierin een plek kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld het vooraf bespreken van (les)activiteiten, coaching on the job (tips tijdens het werken) en hulp bij het implementeren van aanpassingen. Door (les)activiteiten die ik zelf met de klas kan doen - bijvoorbeeld met keigave lessen - kan ik nog beter ervaren hoe de klas in elkaar steekt en die ervaring ook meenemen in de adviezen.

 • Een werkbezoek bestaat uit een bezoek aan de klas (minimaal 2 uren) en een nagesprek.
 • De eerste twee werkbezoeken worden samen geboekt.
 • Aanvullende werkbezoeken kunnen per stuk bijgeboekt worden.


Tussen-/eindevaluatie

Na twee werkbezoeken vindt er (steeds) een evaluatie plaats. We leggen vast wat we bereikt hebben, formuleren waar nog winst te behalen is en maken desgewenst nieuwe afspraken voor werkbezoeken.


Ouderavond

Afhankelijk van de situatie in de klas kan het een aanrader zijn om een keer een ontmoeting met de ouders van je leerlingen (ouderavond) te organiseren. Het is belangrijk om verbinding te houden met de ouders en ook om ouders met elkaar te verbinden. Ik ben beschikbaar om tijdens zo’n oudermoment een bijdrage te leveren of daarin leiding te nemen. Vragen die dan aan bod kunnen komen, zijn: Wat speelt er in de klas? Welke doelen stellen we en op welke manier willen we die bereiken? Wat verwachten we van ouders en wat mogen ze vanuit school verwachten?

Ervaringen van ouders en collega's

These slides will be slide-able on the live version of your page!

"Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken"

Bastin was de leerkracht van onze zoon gedurende de laatste drie jaar basisonderwijs. Hij weet bijzonder goed om te gaan met cluster-4 leerlingen, door ze op een rustige, consequente, geduldige en duidelijke manier te benaderen. Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken, zowel in de gewone leerstof als in creatieve activiteiten. Onze zoon heeft een opmerkelijk positieve ontwikkeling doorgemaakt in de tijd dat hij bij Bastin en zijn collega in de klas zat.
Ms. Nameless
Add Your Stars
"Via een korte interventie leerkrachten een stap verder helpen"

Bastin weet met ‘kleine’ vragen, goed luisteren en benoemen wat hij hoort openheid in een coachgesprek te creëren waardoor er ruimte komt voor het échte vraagstuk. Als boven tafel is wat er echt speelt zoek Bastin naar inzicht in het eigen gedrag en handelingsperspectief. Door dit te verrijken met kennis over de achtergrond en de doelgroep is Bastin goed in staat om via een korte interventie leerkrachten een stap verder te helpen in hun rol voor de groep en in het team.

Ms. Nameless
Add Your Stars

"Er werd veel nadruk gelegd op het welbevinden van het kind"

Ik heb Bastin leren kennen als de leerkracht van onze zoon. Die is in groep 6 overgestapt naar het speciaal onderwijs, omdat hij binnen het reguliere basisonderwijs niet meer aan leren toekwam. Bastin en zijn collega’s op de Samuëlschool hebben hem de jaren daarna onderwijs gegeven. Er werd veel nadruk gelegd op het welbevinden van het kind. Wanneer dat goed is, gaat het leren een stuk gemakkelijker. De praktijk heeft dit bewezen. Onze zoon heeft een aantal goede jaren gehad binnen het speciaal onderwijs en ook cognitief een grote inhaalslag gemaakt. Bastin is in staat de kinderen te motiveren en te boeien. Doordat hij onder andere projectmatig onderwijs geeft en hierbij professionele hulpmiddelen inzet, weet hij de kinderen extra te motiveren.
Ms. Nameless
Add Your Stars

Tarieven*

Startpakket

Intakegesprek, verkenning in de klas (2 uren), nagesprek, adviesgesprek

495,-


Duo-set werkbezoeken (gericht op de klas)

Twee losse werkbezoeken, binnen een korte periode ingepland

Werkbezoek = 2 uren in klas + nagesprek

580,-


Werkbezoek (gericht op de klas)

Werkbezoek = 2 uren in klas + nagesprek

335,-


Ouderavond

Voorbereiding, inhoudelijke bijdrage

350,-


* De tarieven zijn exclusief kosten voor reis en reistijd.

* In het geval dat er tegelijkertijd trajecten plaatsvinden op één school, 
kunnen sommige kosten - afhankelijk van de planning van de sessies - worden gereduceerd.

Een kennismaking plannen?