Traject Kind in de klas

Begrijpen en begeleiden van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Direct naar mijn aanbod


Thuis in het werkveld

Ik kan mezelf goed verplaatsen in de taak en behoeften van collega's die in en rondom de klas werkzaam zijn

Nieuw perspectief

Scherpe analyse, advies waarmee je snel aan de slag kunt en zo nodig hulp op de werkvloer

Snel beschikbaar

Geen lange wachttijden, maar een snelle start van trajecten en tijd om er iets moois van te maken

Die ene leerling...

Je hebt de klas redelijk op orde, maar bij die ene leerling gaat het toch anders… een andere reactie op je aanwijzingen dan bij andere leerlingen het geval is… heftige reacties of juist teruggetrokken gedrag… verzuim… dat wat je hebt opgebouwd lijkt soms opeens weer helemaal weg te zijn… effecten bij andere kinderen... ouders die aan de bel trekken...

Het vraagt allemaal veel energie en levert ook spanning op. Je vraagt jezelf af wat je ermee aan moet...

Begrijpen is de sleutel

Het is geen vraag óf er op school geleerd moet worden, maar soms wel een uitdaging hóe ... Leerlingen met gedrag wat wij lastiger vinden om te begrijpen of te accepteren, vragen nadrukkelijk om maatwerk.

Gedrag is de uiting van allerlei dingen die het kind gevormd hebben. Grip op gedrag begint daarom bij begrijpen van het kind. Het kind leren begrijpen en het daarop afstemmen van de begeleiding kost inzet en tijd, maar dat is het ruimschoots waard, als daarmee bereikt kan worden dat het kind zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving onderwijs kan volgen.

Snel aan de slag met haalbare doelen

Ik wil graag met je meedenken en je helpen om met dit kind verder te kunnen gaan. Pittig of moeilijk verstaanbaar gedrag wekt de verwachting dat de acties die genomen moeten worden ingewikkeld en tijdrovend zijn. Veel voorwaarden voor een beter functioneren van het kind zijn echter eenvoudiger te realiseren dan je denkt en leveren al snel mooie effecten op. Ik werk met jou rondom de volgende doelen.

 • Zicht krijgen op de achtergrond van het gedrag
 • Het formuleren van onderwijsbehoeften
 • Het realiseren van kleine aanpassingen in en rond de klas
 • Het kind meenemen in het proces en nieuwe aanpak
 • Bespreekbaar maken van wat gedrag met jou zelf doet
 • Formuleren wat jij aan support en faciliteiten nodig hebt
 • Het draagvlak van en in de klas voor deze leerling versterken
 • De veiligheidsbeleving van de hele klas in het oog houden

Wij hebben Bastin leren kennen als leerkracht van een van onze onze gezinshuiskinderen. Vanuit passie en met gedrevenheid heeft hij – samen met zijn naaste collega – deze jongen begeleid en onderwezen. Met veel liefde en geduld hebben zij zijn laatste twee jaar op de lagere school mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn wij ontzettend dankbaar.

Ouder
Ik kreeg een aantal weken terug via via te horen dat Bastin begeleiding gaf aan leerkrachten en onderwijsassistenten. Ik had een aantal hulpvragen omdat ik vastliep op het gebied van 1 op 1 begeleiding in en buiten de klas. Dankzij Bastins begeleiding heb ik meer handvatten gekregen om de leerling te begeleiden. Hartelijk bedankt!

Onderwijsondersteuner

Alle neuzen dezelfde kant op

Natuurlijk ben jij niet de enige die iets kan veranderen aan de kansen voor kinderen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op (gaan) staan, op school en ook tussen school en ouders / verzorgers. Ik wil graag met je meedenken en je helpen bij het bouwen aan deze randvoorwaarden.

 • Afstemming met je duo-collega en collega’s op school over het begrijpen en begeleiden van het gedrag van deze leerling
 • Gesprek met thuis over het samenwerken rondom doelen
 • Verkennen van de mogelijkheid voor aanvullende (externe) hulp
 • Het kind zo nodig duidelijk maken dat het ook ‘de school’ een kans moet geven om dingen aan te passen
 • Transparantie over aanpak richting alle ouders van de klas
 • In gesprek met de medeleerlingen over de wijze waarop zij aan het succes voor hun klasgenoot kunnen bijdragen

Focus op de toekomst

Soms doet een overplaatsing van het kind naar een school met meer specialisme of een hulpverleningstraject nog meer recht aan wat het kind op dat moment nodig heeft. Het verwijzen of verplaatsen van een kind hoeft echter niet te betekenen dat het daarmee uit beeld verdwijnt voor de leerkrachten en kinderen die altijd rondom het kind hebben gestaan. Ik wil graag met je meedenken in het opzetten van een netwerk rondom het kind, waardoor het perspectief van inclusiever onderwijs intact blijft.

Ik ken Bastin als een integere collega met een warm hart voor kinderen. Kinderen met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag hebben een speciaal plekje in zijn hart. Bastin straalt rust uit die hij over weet te dragen op kinderen. Daarnaast heeft hij de gave om (samen met zijn collega) een veilige omgeving te creëren die ervoor zorgt dat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Oud-collega

Mijn aanbod

Korte hulptrajecten met een groot resultaat

Omdat er bij langere hulptrajecten rondom een leerling vanwege de bekostiging of i.v.m. de aanvraag van een TLV vaak met gecontracteerde partners gewerkt wordt, richt ik me met mijn aanbod in eerste instantie op de kortere hulptrajecten.

Dankzij mijn ruime ervaring (juist ook als leerkracht) met kinderen met meer dan gemiddelde zorgbehoeften ben ik in staat om in een relatief korte tijd bruikbare adviezen te geven en hulp te bieden waardoor leerkrachten weer merken dat ze grip hebben op de situatie.

Observatie en advies

 • Observatie van de leerling en nagesprek met de leerkracht(en).
 • In een gesprek met leerkracht(en), intern begeleider en ouder(s) deel ik mijn bevindingen en geef ik advies over een vervolg en handelingstips voor de begeleiding van de leerling.


Werkbezoeken

Tijdens werkbezoeken kan ik op verschillende manieren hulp om de handelingstips handen en voeten te geven.

 • Handelingstips (coaching on the job) tijdens het werken met de leerling. Er is bijvoorbeeld vaak veel winst te behalen rondom communicatie en afstelling van taken.
 • Het is ook mogelijk om beeldopnamen te maken en die na te bespreken met de leerkracht. Dit helpt je als leerkracht om ook in de flow van de schooldag de ‘kleine’ signalen van deze leerling op te pikken en te benutten.


Steun in de rug

Het begeleiden van een leerling met een specifieke zorgbehoefte of moeilijk verstaanbaar gedrag heeft doorgaans veel impact op de werkbeleving van de leerkracht. Het is belangrijk om deze zaken bespreekbaar te maken en te houden.

 • Ik ga hierover graag met je in gesprek en help je om zicht te krijgen op dat wat jij voor deze leerling te bieden hebt.
 • Ik kan je ook helpen om te formuleren wat  jij aan support en faciliteiten nodig hebt om het niet alleen voor deze leerling, maar ook voor jezelf haalbaar te maken.

Ervaringen van ouders

These slides will be slide-able on the live version of your page!

"Er werd veel nadruk gelegd op het welbevinden van ons kind"

Ik heb Bastin leren kennen als de leerkracht van onze zoon. Die is in groep 6 overgestapt naar het speciaal onderwijs, omdat hij binnen het reguliere basisonderwijs niet meer aan leren toekwam. Bastin en zijn collega’s op de Samuëlschool hebben hem de jaren daarna onderwijs gegeven. Er werd veel nadruk gelegd op het welbevinden van ons kind. Wanneer dat goed is, gaat het leren een stuk gemakkelijker. De praktijk heeft dit bewezen. Onze zoon heeft een aantal goede jaren gehad binnen het speciaal onderwijs en ook cognitief een grote inhaalslag gemaakt. Bastin is in staat de kinderen te motiveren en te boeien. Doordat hij onder andere projectmatig onderwijs geeft en hierbij professionele hulpmiddelen inzet, weet hij de kinderen extra te motiveren.

Ms. Nameless
Add Your Stars
"Een betrokken mens met oog voor het individu tegenover zich"
Ik ken Bastin als de groepsleerkracht CL4 van onze zoon. Bastin is een betrokken mens met oog voor het individu tegenover zich. Hij ziet niet alleen beperkingen maar juist de kwaliteiten van iemand. Weet vervolgens ook de ander te 'laten gaan' voor die kwaliteit. Zijn motto zou kunnen zijn kijk niet naar wat je niet kunt maar wat je wel kan!
Ms. Nameless
Add Your Stars

Tarief

De telefonische kennismaking is (uiteraard) gratis


Observaties, gesprekken en werkbezoeken op school, voorbereiding en verslaglegging

Facturering op basis van een uurtarief van 95,- exclusief reiskosten

Voor reistijd reken ik een half uurtarief. Bij reizen per fiets factureer ik maximaal 2 uren (heen- en terugreis).


* Als richtlijn houd ik een maximale reistijd van anderhalf uur van deur tot deur aan.

* In het geval dat er tegelijkertijd trajecten plaatsvinden op één school,
kunnen sommige kosten - afhankelijk van de planning van de sessies - worden gereduceerd.

Een intakegesprek plannen?