Traject Kind in de klas

Begrijpen en begeleiden van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte

Hoe werkt dit?

Thuis in het werkveld

Meer dan 25 jaar met de voeten in de klei gestaan

Breed inzetbaar

Van voorin tot achterin de klas.

Van school tot thuis.

Morgen toepasbaar

Praktische adviezen en ideeën om snel mee aan de slag te gaan.

Die ene leerling...

Je hebt de klas redelijk op orde, maar bij die ene leerling gaat het toch anders… een andere reactie op je aanwijzingen dan bij andere leerlingen het geval is… heftige reacties of juist teruggetrokken gedrag… dat wat je hebt opgebouwd lijkt soms opeens weer helemaal weg te zijn… effecten bij andere kinderen... verzuim… ouders die aan de bel trekken...

Het vraagt allemaal veel energie en levert ook spanning op. Je vraagt je af wat je ermee aan moet...

Begrijpen is de sleutel

Een school is bedoeld voor onderwijs. Het is geen vraag óf er geleerd moet worden, maar wel een uitdaging hoe er geleerd kán worden. Leerlingen met ‘lastig gedrag’ (lees: gedrag wat wij lastiger vinden om te begrijpen of te accepteren) vragen nadrukkelijk om maatwerk. Gedrag is de uiting van allerlei dingen die het kind gevormd hebben. Grip op gedrag begint daarom bij begrijpen van het kind. Het kind leren begrijpen en het afstemmen van de begeleiding kost inzet en tijd, maar dat is het ruimschoots waard, als daarmee bereikt kan worden dat ook deze kinderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving naar school kunnen gaan. Zo weinig mogelijk keien naar de rand.

Snel effecten zichtbaar

Ik wil graag met je meedenken en je helpen om met dit kind verder te kunnen gaan. Pittig gedrag wekt de verwachting dat de acties die genomen moeten worden ingewikkeld en tijdrovend zijn. Veel voorwaarden voor een beter functioneren van het kind zijn echter eenvoudiger te realiseren dan je denkt en leveren al snel mooie effecten op. Ik werk met jou rondom de volgende doelen.

 • Zicht krijgen op de achtergrond van het gedrag
 • Formuleren van onderwijsbehoeften die recht doen aan het kind
 • Het realiseren van kleine aanpassingen in en rond de klas
 • Het kind meenemen in het proces en nieuwe aanpak
 • De veiligheidsbeleving van het kind vergroten
 • Bespreekbaar maken en begrijpen van wat gedrag met jou als leerkracht doet
 • Helpen formuleren wat jij aan support en faciliteiten nodig hebt
 • Het draagvlak van en in de klas voor deze leerling versterken
 • De veiligheid van en in de klas waarborgen
Bastin zie ik al jaren met grote passie werken met kinderen die heel specifieke onderwijsbehoeften (ASS/hechting en trauma) hebben. Hij neemt kinderen mee in zijn flow en brengt ze via interactie tot nieuwe inzichten. De kinderen voelen zich gezien, gerespecteerd en gewaardeerd in de benadering. De gaven die Bastin heeft, deelt hij graag met zijn collega’s (persoonlijk en via intervisie in groepen), die in hem een betrouwbare coach zien en christen in woord en daad.
Een collega

Alle neuzen dezelfde kant op

Natuurlijk ben jij niet de enige die iets kan veranderen aan de kansen voor deze kinderen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op (gaan) staan, op school en ook tussen school en ouders. Ik wil graag met je meedenken en je helpen bij het bouwen aan deze randvoorwaarden.

 • Gesprek met je duo-collega en collega’s op school over het begrijpen en begeleiden van het gedrag van deze leerling en de afstemming die hiervoor nodig is
 • Gesprek tussen school en thuis over het samen bouwen aan de juiste doelen
 • Verkenning van wat het kind mogelijk aan aanvullende (externe) hulp nodig heeft
 • Het kind duidelijk maken dat het ook ‘de school’ een kans moet geven om dingen aan te passen
 • Desgewenst het informeren van de ouders van de klas. Een stukje transparantie over wat er speelt, zonder af te doen aan privacy
 • In gesprek met de medeleerlingen over de wijze waarop zij aan het succes voor hun klasgenoot kunnen bijdragen

Focus op de toekomst

Soms is doorverwijzen naar een school met meer specialisme of naar een hulpverleningstraject een stap die nog meer recht doet aan wat het kind op dat moment nodig heeft. Het doorverwijzen van een kind hoeft echter niet te betekenen dat het kind daarmee uit beeld verdwijnt voor de leerkrachten en kinderen die altijd rondom het kind hebben gestaan. Ik wil graag met je meedenken in het opzetten van een netwerk rondom het kind, waardoor het perspectief van inclusief onderwijs zoveel mogelijk intact blijft.
Ik ken Bastin als een integere collega met een warm hart voor kinderen. Kinderen met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag hebben een speciaal plekje in zijn hart. Bastin straalt rust uit die hij over weet te dragen op kinderen. Daarnaast heeft hij de gave om (samen met zijn collega) een veilige omgeving te creëren die ervoor zorgt dat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Een collega

Mijn werkwijze

Alle informatie is belangrijk

Bij dit traject horen allereerst een aantal gesprekken waardoor helder wordt met welk probleem we te maken hebben en wat er voor dit kind nodig is. Er zijn twee routes. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekozen voor een start (intake, verkenning, advies) met desgewenst een passend vervolg (werkbezoeken). Route 2 levert een prijsvoordeel op vanwege de tijdwinst.

Kies de juiste route

Route 1

De hulpvraag komt in eerste instantie vanuit de school
Lees meer 

Route 2

De hulpvraag komt vanuit de school, ouders en kind
Lees meer

Route 1

Intake, verkenning en advies

 • Intakegesprek met leerkracht(en) en de intern begeleider. We maken samen een eerste ‘schets’ van de situatie rondom het kind. We plannen een datum voor de observatie in de klas.
 • Observatie in klas en nagesprek met de leerkracht(en).
 • In een gesprek met leerkracht(en) en de intern begeleider deel ik mijn eerste bevindingen en bespreken we de vervolgstappen.

De ouders worden hierna vanuit school geïnformeerd over de verkenning van de hulpvraag rondom hun kind. Als ze akkoord gaan met de verkenning van maatwerk voor het kind, ga ik in gesprek met de ouders en het kind.

 • Gesprek met de ouders (thuis).
 • Gesprek met het kind (thuis of op school).

In een adviesgesprek met leerkracht(en), intern begeleider en ouders vat ik mijn advies bij de hulpvraag samen en maken we afspraken over de stappen die gezet (kunnen) gaan worden.


Werkbezoeken

Bij het uitwerken van de actiepunten kan ik op verschillende manieren hulp bieden tijdens werkbezoeken.

Een werkbezoek bestaat uit 2 uren 'werk' rondom het kind en een nagesprek.

 • Coaching on the job (handelingstips tijdens het werken met de klas en/of het betreffende kind)
 • Het kind laten wennen aan de bijgestelde aanpak
 • Begeleiding van het kind bij bepaalde taken
 • In gesprek gaan met de klas over hoe zij kunnen helpen
 • Het formuleren van eventuele nieuwe actiepunten
 • Het gebruik van beeldopnamen voor nabespreking


Tarieven route 1

 • Intake, verkenning en advies 830,-
 • Losse werkbezoeken (gericht op het kind), per stuk 150,-


* De tarieven zijn exclusief kosten voor reis en reistijd.

* In het geval dat er tegelijkertijd trajecten plaatsvinden op één school,
kunnen sommige kosten - afhankelijk van de planning van de sessies - worden gereduceerd.

Route 2

Intake, verkenning en advies

 • Intakegesprek met leerkracht(en) en de intern begeleider. We maken samen een eerste ‘schets’ van de situatie rondom het kind. We plannen een datum voor de observatie in de klas.
 • Observatie in klas en nagesprek met de leerkracht(en).
 • Gesprek met de ouders (thuis).
 • Gesprek met het kind (thuis of op school).
 • In een adviesgesprek met leerkracht(en), intern begeleider en ouders vat ik mijn advies bij de hulpvraag samen en maken we afspraken over de stappen die gezet gaan worden.


Werkbezoeken

Bij het uitwerken van de actiepunten kan ik op verschillende manieren hulp bieden tijdens werkbezoeken.

Een werkbezoek bestaat uit 2 uren 'werk' rondom het kind en een nagesprek.

 • Coaching on the job (handelingstips tijdens het werken met de klas en/of het betreffende kind)
 • Het kind laten wennen aan de bijgestelde aanpak
 • Begeleiding van het kind bij bepaalde taken
 • In gesprek gaan met de klas over hoe zij kunnen helpen
 • Het formuleren van eventuele nieuwe actiepunten
 • Het gebruik van beeldopnamen voor nabespreking


Tarieven route 2

 • Intake, verkenning en advies 665,-
 • Losse werkbezoeken (gericht op het kind), per stuk 150,-


* De tarieven zijn exclusief kosten voor reistijd en reiskosten.

* In het geval dat er tegelijkertijd trajecten plaatsvinden op één school,
kunnen sommige kosten - afhankelijk van de planning van de sessies - worden gereduceerd.

Ervaringen van ouders

These slides will be slide-able on the live version of your page!

"Hij heeft onze jongen naar zichzelf leren kijken"

Ik heb Bastin leren kennen als de leerkracht van een van onze pleegkinderen. Bastin observeert (samen met zijn collega) de kinderen en ziet wat zij nodig hebben. Dit kan hij op een zeer betrokken en respectvolle manier bieden. Bastin zoekt hierin de samenwerking en is altijd bereikbaar. Hij heeft onze jongen naar zichzelf leren kijken.
Ms. Nameless
Add Your Stars
"Een betrokken mens met oog voor het individu tegenover zich"
Ik ken Bastin als de groepsleerkracht CL4 van onze zoon. Bastin is een betrokken mens met oog voor het individu tegenover zich. Hij ziet niet alleen beperkingen maar juist de kwaliteiten van iemand. Weet vervolgens ook de ander te 'laten gaan' voor die kwaliteit. Zijn motto zou kunnen zijn kijk niet naar wat je niet kunt maar wat je wel kan!
Ms. Nameless
Add Your Stars

"De laatste twee jaar op de lagere school mogelijk gemaakt"

Wij hebben Bastin leren kennen als leerkracht van een van onze onze gezinshuiskinderen. Vanuit passie en met gedrevenheid heeft hij – samen met zijn naaste collega – deze jongen begeleid en onderwezen. Met veel liefde en geduld hebben zij zijn laatste twee jaar op de lagere school mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn wij ontzettend dankbaar.
Ms. Nameless
Add Your Stars

Een kennismaking plannen?