Toerusting Dicht(er)bij

Informatie en uitwisseling rondom gedragsvraagstukken in de klas

Inclusiever onderwijs en gedragsvraagstukken

De opmars naar inclusiever onderwijs roept bij veel collega’s in het werkveld ambivalente gevoelens op. Je gunt het alle kinderen van harte om dichtbij huis onderwijs te kunnen volgen en tegelijk vraag je jezelf af waar je de armslag vandaan moet halen om dit te realiseren voor kinderen met een soms zo uiteenlopende begeleidingsbehoefte. Je wilt kinderen met 'probleemgedrag' niet afwijzen, maar hoe houd je het voor iedereen in de klas veilig?


Deze toerusting is bedoeld als opfrisser voor het werken met leerlingen die 'probleemgedrag' vertonen. Behalve kennisoverdracht rondom deze thematiek is er ook gelegenheid om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Afstand, nabijheid en bruggen bouwen

Kinderen met 'probleemgedrag' kunnen dichtbij ons komen; verbaal, fysiek, bij onze emoties. Dit kan bij ons de behoefte versterken om juist de afstand tot het kind te vergroten. Een belangrijke vraag is hoe we in verbinding kunnen komen en blijven? Hiervoor is niet alleen kennis nodig over de context van gedrag, maar vooral ook ook reflectie op je eigen handelen, het ontdekken van jouw persoonlijke mogelijkheden en het optimaliseren van je klasmanagement.

Tijdens de toerusting komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inclusiever onderwijs, schrikbeeld of uitdaging
 • Context en gedrag
 • Stoornissen en gedrag
 • Mindset, beperkingen en kansen
 • Aansluiten
 • Afstand en nabijheid
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • In verbinding blijven
 • Bruggen bouwen
 • Klasmanagement
 • Veiligheid
 • Faciliteiten op schoolniveau


De toerusting biedt een mix van werkvormen: kennisoverdracht, interactie tussen trainer en groep en in kleinere groepen aan de slag met opdrachten. De tijdsduur is tussen de 2,5 en 3 uur. In overleg is maatwerk mogelijk qua thematiek en tijd.

Dichterbij ... jouw mogelijkheden

Nodig me uit voor het geven van deze toerusting op jouw school