Traject Grip op de klas

Hoe werkt dit?

Thuis in het werkveld

Meer dan 25 jaar met de voeten in de klei gestaan.

Breed inzetbaar

Van achterin tot voorin de klas. Voor één kind tot aan de hele groep.

Morgen toepasbaar

Praktische adviezen en ideeën om snel mee aan de slag te gaan.

Een haalbare klus

Ieder kind wil iets leren. En iedere leerkracht wil graag les geven. Dat lijkt een perfecte match... die in de praktijk betekent dat het runnen van een klas waarin álle kinderen zich veilig voelen en tot leren komen, toch nog een hele klus kan zijn.


Herken jij (leerkracht) of herkennen jullie (school) situaties zoals hieronder benoemd en wil je daar graag iets in veranderen, neem dan contact met me op, zodat ik kan helpen om te bouwen aan een klas waarin zoveel mogelijk leerlingen het naar hun zin hebben en zich verder kunnen ontwikkelen en waarin ook de leerkrachten met vertrouwen en werkvreugde hun inzet kunnen leveren.

Herkenbaar?

 • Handen tekort om die leerlingen te helpen die extra uitleg en zorg nodig hebben…
 • Een paar leerlingen met ‘problematiek’ die veel inzet vragen…
 • Een sfeer in de klas waar bepaalde kinderen onder lijden…
 • Regelmatig gehakketak tussen leerlingen...
 • Jezelf regelmatig afvragen hoe je de rust in de klas weer terugbrengt...
 • Een flink verschil in hoe het met de klas gaat als jouw duo-collega ervoor staat…
 • Ouders die hun zorgen om de klas bij je gaan uiten…
 • Tegen de volgende werkdag gaan opzien…
Bastin heeft mij begeleid bij het opstarten van mijn klas (SO cluster 4). Met de tips die ik van hem heb gekregen kan ik goed verder werken en mijn lesgeven verbeteren. Daarnaast heeft de klas enorm genoten van de mooie geschiedenislessen en vragen ze nog regelmatig of meester Romijn weer geschiedenis komt geven. Vooral op het gebied van gedragsproblematiek was de coaching helpend. Door de coaching sta ik zekerder voor de groep en heb ik meer grip op de klas. Ik zie uit naar fase twee van de coaching!
Een leerkracht

Binnen onze organisatie hebben wij begeleiding gekregen van Kei in de klas. Ik heb deze begeleiding als zeer leerzaam en helpend ervaren. De momenten waarop ik gericht feedback en tools kreeg aangereikt, zijn mij heel erg bijgebleven. Bedankt, Bastin.

Een onderwijsondersteuner

Investeren in de toekomst

De situatie in een klas staat nooit los van leerkrachtgedrag. Dat is in de basis een kansrijk feit. Als leerkracht heb je namelijk veel ‘sleutels’ in handen waarmee je kunt bouwen aan een klas. Jij bent in de positie om te kunnen inspelen op de groepsdynamiek. Jij kunt je verdiepen in de onderwijsbehoeften van je leerlingen en dat vertalen in aanbod of maatwerk. Jij bereidt de lessen voor en denkt na over de differentiatie van de leerstof.

Er kunnen situaties in de klas ontstaan waarin je wel weet dat je dingen kunt beïnvloeden, maar waarin je door de hectiek niet meer ziet welke interventies je het beste kunt inzetten en in welke volgorde. Ik kan je door observatie en analyse helpen om hierop weer zicht te krijgen en ook vertrouwen te hebben in de verandering die je in gang gaat zetten. Dit staat niet los van reflectie op je eigen gedrag en bereidheid om in het vervolg dingen wellicht anders te doen dan je eerder gewend was. Het is de investering waard, zowel voor jou als voor je leerlingen.

Bouwen aan groepsdynamiek

Ik kan je helpen om verder te komen met de volgende doelen.

 • Bouwen aan een groepsklimaat waarvan zoveel mogelijk kinderen profijt hebben
 • Armslag maken voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben
 • De ‘sleutels’ vinden voor een effectieve aanpak
 • Het vergroten van veiligheid in de klas
 • Lessen inzetten die bijdragen aan actuele doelen voor je klas
 • Als duo-collega's elkaar helpen en benutten
 • Communicatie naar de ouders toe over wat je aan het doen bent
 • Leren omgaan met gedrag wat impact op je heeft
 • Begrijpen waarom je de dingen doet zoals je ze doet, leren om de sterke kanten hiervan te benutten en de dingen die wat minder goed werken bij te stellen

Bastin heeft een aantal lessen en coaching sessies gedaan in onze cluster 4 groep. Ik vond Bastin een bescheiden plaats innemen tijdens de observaties en gaf daarna op een positieve manier feedback waar we in de klas aan konden werken. Tijdens zijn lessen over keien maakte hij de kinderen enthousiast én werkte tegelijkertijd aan de groepsdynamiek.

Een leerkracht
Kei in de Klas heeft mij begeleid in het lesgeven en organiseren in en van mijn klas. Ik heb de begeleiding als zeer positief ervaren. Bastin biedt duidelijke handvatten, bij mij in de vorm van een knoppenkaart waarin er kernpunten werden gegeven om te ontwikkelen en om vast te houden. Er was veel ruimte voor bespreking en de begeleiding in de klas werd zo ingericht dat ik als leerkracht niet werd afgevallen terwijl er toch werd ingegrepen als een situatie niet goed liep. Door de handvatten die Bastin mij bood, ben ik in een aantal weken een stuk verder ontwikkeld als leerkracht. Dit heeft mij erg gemotiveerd en houvast gegeven. Bedankt!
Een leerkracht

Mijn werkwijze

Advies en hulp op maat

Er is geen standaard manier om een klas te bieden wat nodig is. Elke klas is anders en elke leerkracht heeft eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarom geef ik geen algemene adviezen, maar kies ik voor maatwerk wat past bij de situatie en de mogelijkheden. Ik trek vooral graag ‘met de voeten in klei’ een stukje met de klas en de leerkracht(en) op. Dat leidt tot een traject waarin vertrouwen een kans krijgt om te groeien.

Intake

Als bij de telefonische kennismaking met de school (vertegenwoordigd door intern begeleider of leidinggevende) al duidelijk wordt dat er een starttraject gestart zal worden, kan er gelijk een offerte worden gemaakt.

Het is ook mogelijk om eerst nog een intakegesprek te plannen, waarbij naast de leerkracht (en duo-collega) ook een intern begeleider of leidinggevende aanwezig is. Dit kan extra vertrouwen opleveren, wat de spanning voor een observatie of een vervolgtraject kan verminderen.


Verkenning en advies (starttraject)

Er vinden allereerst een of meerdere observaties plaats in de klas. In nagesprekken met de leerkracht(en) proberen we samen het beeld completer te maken. Bij werkzaamheden in het kader van groepsdynamiek vindt er een observatie plaats bij alle leerkrachten die in de klas werkzaam zijn, met uitzondering van collega’s die kortdurend invalwerk verrichten (tenzij anders gewenst is).

Na de observaties volgt er een adviesgesprek, waarbij behalve de leerkrachten ook de intern begeleider of leidinggevende aanwezig zijn. Ik vat mijn advies bij de hulpvraag samen en we bespreken of en hoe het traject een tijdens de werkbezoeken een vervolg kan krijgen. Als er gekozen wordt voor een vervolgtraject, zal hiervoor een nieuwe offerte worden gemaakt.


Werkbezoeken (vervolgtraject)

De werkbezoeken kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, passend bij de situatie die we willen veranderen. We gaan bij voorkeur sámen aan het werk in en rondom de klas. Elementen die hierin een plek kunnen krijgen zijn:

 • Het vooraf doornemen en finetunen van (les)activiteiten
 • Het filmen en nabespreken van situaties
 • Tips tijdens het werken
 • Het uitvoeren van gerichte opdrachten die passen bij de werkdoelen
 • Co-teaching (ik voeg in vanuit een medeverantwoordelijke positie)
 • Advies en hulp bij het implementeren van aanpassingen
 • Leren door gedeelde ervaringen, via positiewissel.
 • Het inzetten van de keigave lessen, waarmee ik wat langduriger gericht kan werken aan de groepsdynamiek.

Een belangrijke voorwaarde voor de begeleiding is dat er rondom de schooldag voldoende tijd is voor gesprek met de leerkracht. Deze gesprekken zijn nodig voor het delen van ervaringen, reflectie, analyse en het omzetten van gedachten in werkbare toepassingen. De leerkracht blijft eigenaar van het proces en maakt gedurende het traject aantekeningen of desgewenst reflectieverslagen.


Tussen-/eindevaluatie

Na een aantal werkbezoeken vindt er (steeds) een evaluatie plaats. We leggen vast wat we bereikt hebben, formuleren waar nog winst te behalen is en maken desgewenst nieuwe afspraken voor werkbezoeken.

Ervaringen van ouders en collega's

These slides will be slide-able on the live version of your page!

"Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken"

Bastin was de leerkracht van onze zoon gedurende de laatste drie jaar basisonderwijs. Hij weet bijzonder goed om te gaan met cluster-4 leerlingen, door ze op een rustige, consequente, geduldige en duidelijke manier te benaderen. Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken, zowel in de gewone leerstof als in creatieve activiteiten. Onze zoon heeft een opmerkelijk positieve ontwikkeling doorgemaakt in de tijd dat hij bij Bastin en zijn collega in de klas zat.
Ms. Nameless
Add Your Stars
"Nieuwe gezichtspunten om mee verder te kunnen"

Bastin was niet alleen een aantal jaren mijn collega leerkracht, maar ook de groepscoach voor ons miniteam. Met regelmaat dacht hij mee over hoe het in onze klas ging. Dit waren fijne bijeenkomsten, waarbij er ruimte was voor onze beleving en gevoel, maar waarin Bastin ook belangrijke nieuwe gezichtspunten inbracht. Bastin bereidde de gesprekken goed voor en was daarnaast ook beschikbaar om mee te denken wanneer dat nodig was. Deze steun hielp mij om op bepaalde momenten door te pakken en met frisse moed verder te gaan.

Ms. Nameless
Add Your Stars

Tarieven*

Telefonische kennismaking

Gratis


Gesprekken en werkbezoeken op school, voorbereiding en verslaglegging

Facturering op basis van een uurtarief van 90,-* De tarieven zijn exclusief kosten voor reis en reistijd.

* In het geval dat er tegelijkertijd trajecten plaatsvinden op één school, 
kunnen sommige kosten - afhankelijk van de planning van de sessies - worden gereduceerd.

Een kennismaking plannen?