Lezingen en workshops

Samen bouwen aan sterker onderwijs

Direct naar het aanbod


Thuis in het werkveld

Ik kan mezelf goed verplaatsen in de taak en behoeften van collega's die in en rondom de klas werkzaam zijn

Bruikbare tips

Ik heb kennis en ervaring vanuit de praktijk en geef adviezen waarmee je snel aan de slag kunt.

Hulp in de klas

Ik ben beschikbaar om naderhand in je klas mee te kijken en aanvullende hulp te bieden.

Kennis rondom gedrag beschikbaar

Goed onderwijs kan niet zonder de juiste kennis op allerlei vakgebieden en over de wijze waarop je kinderen verder brengt in hun ontwikkeling. Veel collega's in het onderwijs geven aan dat vooral bepaalde gedragingen van leerlingen hoofdbrekens kosten en ook tot handelingsverlegenheid kunnen leiden.

Ook op dit terrein is er kennis en ontwikkeling van vaardigheden nodig. Die kan ik bieden.

Ik ben beschikbaar om invulling te geven aan studiebijeenkomsten.

Dichtbij de praktijk

Tijdens studiebijeenkomsten deel ik in een interactieve setting kennis rondom de thematiek waarmee ik in mijn werk vooral te maken krijg: groepsdynamiek. Ik heb hierover niet alleen veel kennis, maar ken als leerkracht ook de praktijk en kan daardoor naast leerkrachten en andere collega’s rondom de klas staan.

De workshopvorm zet ik met name in voor (educatieve) brainstormsessies en het bespreken van casuïstiek.

Een studiemoment voor jouw school

Kenmerkend voor mijn lezingen
 • Een ontspannen sfeer met nadruk op collegialiteit.
 • Een mix van kennisoverdracht, gesprek en werksessies.
 • Ik ben christen en verweef ook relevante Bijbelse gegevens in mijn onderwijs. Met mensen die anders denken, ga ik een respectvolle dialoog aan.
 • Alle gelegenheid voor het stellen van vragen, ook achteraf.
 • Je gaat naar huis met snel toepasbare ideeën.
Mijn werkvoorwaarden
 • Een zaalopstelling waarin we elkaar zo veel mogelijk kunnen aankijken en waarbij ik dicht bij de cursisten kan staan.
 • Ik heb een 'screen' nodig voor het projecteren van mijn presentatie. Een laptop en presenter neem ik zelf mee.
 • Een training duurt ca. 3 uur. Tussendoor is er een korte pauze.
 • De duur van een workshop wordt in overleg bepaald.
 • Er is maatwerk mogelijk rondom thematiek en tijdsduur.

Een aantal reacties van cursisten

"Bastin heeft kennis van zaken."

"Een inspirerend verhaal."


"Dichtbij de praktijk."

"Een prettige afstemming."


"De sfeer was open en veilig."

"Ik voelde me begrepen."


Mijn studie-aanbod

Lezing Gedrag en gezag

 • Dit zijn de regels op onze school ...
 • Een kind hoort een volwassene (mits het een redelijke eis betreft) te gehoorzamen.
 • Een kind wat niet luistert in de klas krijgt een gesprekje met de teamleider of directeur.
 • Als we er met het kind niet uitkomen, nemen we contact op met de ouders.

Vier voorbeelden die het verband tussen gedrag en gezag onderstrepen.


We werken met kinderen binnen een gezagsrelatie of we nemen bepaald gedrag waar en stellen daar gezag tegenover. In deze lezing denken we na over de kaders van gezag en leren we hoe we op een opbouwende manier leiding kunnen geven aan gedrag.


De volgende aspecten komen in deze lezing aan bod:

 • De beleving van gezag in onze maatschappij
 • De functie van gezag binnen het onderwijs
 • Maatwerk rondom de autonomie van het kind
 • De Bijbelse context van gezag
 • De gezagsladder
 • Pedagogische en didactische waarden voor het onderwijs
 • De onderlaag rondom veiligheid
 • Leiding geven en andere tips voor het leerkrachthandelen

Lezing & workshop Dicht(er)bij

Leerlingen met 'probleemgedrag' kunnen dichtbij ons komen; verbaal, fysiek, bij onze emoties en grenzen. Dit kan de behoefte versterken om juist de afstand tot het kind te vergroten.


Een belangrijke vraag is daarom hoe we in verbinding kunnen komen en blijven? Hiervoor is niet alleen kennis nodig over de context van gedrag, maar ook reflectie op je eigen handelen, het kennen van jouw persoonlijke mogelijkheden en het optimaliseren van je klasmanagement.


Deze lezing is een steun in de rug voor iedereen die graag een tweede mijl wil gaan met leerlingen waarbij het flink kan schuren.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De definitie van ‘probleemgedrag’
 • Stoornissen en gedrag
 • Afstand, nabijheid en grenzen
 • In verbinding blijven
 • Klasmanagement
 • Veiligheid
 • Faciliteiten

In de werksessies (workshops) maken we ook gebruik van casuïstiek.

Interesse in een studiebijeenkomst op jouw school?