Maatwerk voor school, leerkracht, klas en kind

Overzicht van het aanbod van Kei in de klas

Kei in de klas is er voor jouw school

Kei in de klas geeft onderwijsadvies en begeleiding in het (speciaal) basisonderwijs voor leerkrachten, klassen en individuele leerlingen. De focus ligt op de zorg voor een veilige leeromgeving voor kinderen, door leerkrachten die met kennis van zaken en gesteund door de juiste faciliteiten hun werk kunnen doen.

Basisaanbod

Passend(er) onderwijs

  • Advies voor klasmanagement
  • Coaching voor (startende) leerkrachten
  • Advies voor begeleiding van leerlingen
  •  Upgraden schoolondersteuningsprofiel

Trajecten

Rondom klasmanagement en het begeleiden van leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag, ASS of hechtingsproblematiek zijn er twee trajecten ontwikkeld.

Specials

Om het onderwijs heen organiseert en verzorgt Kei in de klas nevenactiviteiten zoals

themabijeenkomsten voor onderwijspersoneel en ouders, outdoor activiteiten voor jongens en de Keigave lessen.

Kennismaking

Graag kom ik een keer langs om samen te verkennen wat ik voor jouw school kan betekenen. Bij een kennismakingsbezoek presenteer ik mijn aanbod aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel.

Ook met processen en hulpvragen die buiten het basisaanbod van Kei in de klas vallen, denk ik graag met je mee.