Bastin door de ogen van anderen

De ervaringen van ouders en collega's

Wij hebben Bastin leren kennen als leerkracht van een van onze onze gezinshuiskinderen. Vanuit passie en met gedrevenheid heeft hij – samen met zijn naaste collega – deze jongen begeleid en onderwezen. Met veel liefde en geduld hebben zij zijn laatste twee jaar op de lagere school mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn wij ontzettend dankbaar.
Ouder
Ik ken Bastin als een integere, loyale, hardwerkende en gestructureerde leerkracht, die gepassioneerd is in het omgaan met, het onderwijzen en toerusten van kinderen en tieners. Bastin laat in zijn dagelijks werk zien dat hij verantwoordelijkheid durft te nemen voor de taken die van hem worden gevraagd en tegelijkertijd zich in alle dingen afhankelijk weet van God door het geloof in Jezus Christus. In collegiale samenwerking is hij zijn teamleden graag tot steun, geeft eerlijke feedback en staat hier ook voor open. Hij heeft creatieve ideeën voor onderwijs- en schoolontwikkeling. 

Collega

Ik ken Bastin als de groepsleerkracht CL4 van onze zoon. Bastin is een betrokken mens met oog voor het individu tegenover zich. Hij ziet niet alleen beperkingen maar juist de kwaliteiten van iemand. Weet vervolgens ook de ander te 'laten gaan' voor die kwaliteit. Zijn motto zou kunnen zijn: kijk niet naar wat je niet kunt maar wat je wel kan!
Ouder

Bastin was niet alleen een aantal jaren mijn collega leerkracht, maar ook de groepscoach voor ons miniteam. Met regelmaat dacht hij mee over hoe het in onze klas ging. Dit waren fijne bijeenkomsten, waarbij er ruimte was voor mijn beleving en gevoel, maar waarin Bastin ook kennis inbracht. Bastin bereidde deze gesprekken goed voor en was naast de vaste momenten ook beschikbaar om mee te denken wanneer dat nodig was. Deze steun hielp mij om op bepaalde momenten door te pakken en met frisse moed verder te gaan.

Collega

Ik heb Bastin leren kennen als de leerkracht van een van onze pleegkinderen. Bastin observeert de kinderen en ziet (samen met zijn collega) wat zij nodig hebben. Dit kan hij op een zeer betrokken en respectvolle manier bieden. Bastin zoekt hierin de samenwerking en is altijd bereikbaar. Hij heeft onze jongen naar zichzelf leren kijken.

Ouder
Ik ken Bastin als een integere collega met een warm hart voor kinderen. Kinderen met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag hebben een speciaal plekje in zijn hart. Bastin straalt rust uit die hij over weet te dragen op kinderen. Daarnaast heeft hij de gave om (samen met zijn collega) een veilige omgeving te creëren die ervoor zorgt dat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Collega

Ik heb Bastin leren kennen als de leerkracht van onze zoon. Die is in groep 6 overgestapt naar het speciaal onderwijs, omdat hij binnen het reguliere basisonderwijs niet meer aan leren toekwam. Bastin en zijn collega’s op de Samuëlschool hebben hem de jaren daarna onderwijs gegeven. Er werd veel nadruk gelegd op het welbevinden van het kind. Wanneer dat goed is, gaat het leren een stuk gemakkelijker. De praktijk heeft dit bewezen. Onze zoon heeft een aantal goede jaren gehad binnen het speciaal onderwijs en ook cognitief een grote inhaalslag gemaakt. Bastin is in staat de kinderen te motiveren en te boeien. Doordat hij onder andere projectmatig onderwijs geeft en hierbij professionele hulpmiddelen inzet, weet hij de kinderen extra te motiveren.

Ouder
Bastin zie ik al jaren met grote passie werken met kinderen die heel specifieke onderwijsbehoeften (ASS/hechting en trauma) hebben. Hij neemt kinderen mee in zijn flow en brengt ze via interactie tot nieuwe inzichten. De kinderen voelen zich gezien, gerespecteerd en gewaardeerd in de benadering. De gaven die Bastin heeft, deelt hij graag met zijn collega’s (persoonlijk en via intervisie in groepen), die in hem een betrouwbare coach zien en christen in woord en daad.

Collega

Bastin was de leerkracht van onze zoon gedurende de laatste drie jaar basisonderwijs. Hij weet bijzonder goed om te gaan met cluster-4 leerlingen, door ze op een rustige, consequente, geduldige en duidelijke manier te benaderen. Bastin heeft het talent om leerlingen enthousiast te maken, zowel in de gewone leerstof als in creatieve activiteiten. Onze zoon heeft een opmerkelijk positieve ontwikkeling doorgemaakt in de tijd dat hij bij Bastin en zijn collega in de klas zat.
Ouder
Bastin weet met ‘kleine’ vragen, goed luisteren en benoemen wat hij hoort openheid in een coachgesprek te creëren waardoor er ruimte komt voor het échte vraagstuk. Als boven tafel is wat er echt speelt zoek Bastin naar inzicht in het eigen gedrag en handelingsperspectief. Door dit te verrijken met kennis over de achtergrond en de doelgroep is Bastin goed in staat om via een korte interventie leerkrachten een stap verder te helpen in hun rol voor de groep en in het team.

Collega

Bastin was de leerkracht van mijn zoon. Hij analyseert scherp en geeft zijn leerlingen liefdevol feedback en handvatten om verder te komen in het leven. Door zijn passie voor de Bijbel weet hij ook de belangstelling van de kinderen te trekken naar de belangrijkste les in hun leven. Ik heb mijn zoon zien veranderen in een jongen die weer interesse heeft voor de dingen om hem heen en die openstaat voor andere mensen en hun bezigheden.
Ouder

Een kennismaking plannen?