Ervaringstrajecten Mobiele escaperooms

Samen ontsnappen uit oude patronen in de klas

Direct naar mijn werkwijze


Thuis in het werkveld

Ik kan mezelf goed verplaatsen in de taak en behoeften van collega's die in en rondom de klas werkzaam zijn

Nieuw perspectief

Scherpe analyse, advies waarmee je snel aan de slag kunt en zo nodig hulp op de werkvloer

Snel beschikbaar

Geen lange wachttijden, maar een snelle start van trajecten en tijd om er iets moois van te maken

"Yes, we gaan een escaperoom doen"

Als je in een klas vraagt wie van de leerlingen er weleens een escaperoom heeft bezocht of gedaan, dan gaan er vrijwel altijd een paar vingers omhoog. Dat de meeste leerlingen zoiets wel interessant vinden om te doen, blijkt als ik vervolgens de vraag stel wie dit graag een keer onder schooltijd zou willen doen. Deze wens wordt werkelijkheid met de mobiele escaperooms die ik op school kan opstellen.


Ik richt voor één dag een ruimte op school in als escaperoom. Het meubilair wordt tijdelijk opzij geschoven en na afloop natuurlijk weer netjes terug gezet. De opdrachten bevinden zich op gelamineerde vellen die in de ruimte verspreid liggen. Ik breng ook wat sfeerelementen aan die passen bij het thema van de escaperoom. Een heus cijferslot bij de deur maakt de ervaring compleet. De leerlingen doorlopen de escaperoom in kleine teams.

Bouwen aan een betere groepsdynamiek

Een escaperoom is niet alleen een leuk verzetje, maar biedt ook mooie kansen voor het bouwen aan een betere groepsdynamiek. Check hieronder de arrangementen.

De escaperooms

GROUND LEVEL is een escaperoom rondom een middeleeuwse geschiedenis in een Hollandse stad. Deze escaperoom komt het beste tot z’n recht als er drie ruimten beschikbaar zijn (per stuk minimaal 16 m2) of als een grotere ruimte middels schotten o.i.d. functioneel kan worden gemaakt. Deze escaperoom kan worden ingezet in groep 7-8 en het doorlopen ervan duurt tussen 45 tot 75 minuten.


OFF ROAD is een escaperoom in bushcraftstijl, waarvoor maar één ruimte nodig is (minimaal 16 m2). Deze escaperoom kan worden ingezet in groep 6 en hoger en het doorlopen ervan duurt 30 tot 45 minuten.

Twee arrangementen

De escaperooms zijn beschikbaar in twee arrangementen. Arrangement 1 kan ingezet worden als een mini-APK voor een groep en arrangement 2 maakt deel uit van een begeleidingstraject.

Arrangement 1 | mini-APK

De groep geniet van een leuke activiteit en we benutten deze gelegenheid om even wat puntjes op de i te zetten rondom het functioneren van de groep.


Bezoek 1 | Kennismaking met de klas en de leerkracht; verkennen ruimte escaperoom.


Bezoek 2 | Een schooldag met escaperoom.


Bezoek 3 | Nagesprek met de klas en tips voor de groepsdynamiek.


Op aanvraag wordt er een offerte gemaakt, waarin uurtarief (90,00 per uur) en reiskosten worden meegenomen.


Verkenning vervolgtraject

Uiteraard kan na afloop het nut van een vervolgtraject rondom de groepsdynamiek alsnog verkend worden.

Arrangement 2 | begeleidingstraject

De escaperoom is onderdeel van een lopend begeleidingstraject. Hierbij horen in ieder geval de volgende elementen:


Moment 1 | Voorgesprek met de leerlingen over hun voorkeuren voor een team.


Moment 2 | De escaperoom + observatie + het maken van videobeelden.


Moment 3 | Nagesprek met de groep aan de hand van de videobeelden, input rondom de items die aandacht verdienen, instructie voor een vervolgopdracht (twee weken werktijd) in dezelfde teams.


Moment 4 | Presentatie van de opdrachten, evaluatie en nieuwe input, instructie voor een tweede vervolgopdracht in zelf gekozen teams.


Moment 5 | Presentatie van de opdrachten, evaluatie, afronding van dit deel van het begeleidingstraject.

Escaperoom & groepsdynamiek

We kunnen binnen een begeleidingstraject als volwassenen met elkaar praten óver leerlingen of over een groep, maar het is vooral ook belangrijk om mét leerlingen in gesprek te gaan en hen zowel zicht als grip te geven op hoe het in de groep gaat.


Een escaperoom is een bruikbaar middel om een aanloop naar dit gesprek te nemen en voor mij ook een mogelijkheid om met leerlingen kennis te maken voordat ik met de groep in gesprek ga.


De teams worden op basis van observatie en voorgesprek met de leerlingen door mij samengesteld. Omdat bij een verstoord groepsklimaat de veiligheidsbeleving van leerlingen in het geding is en veel leerlingen elkaar 'spannend' vinden, zorg ik ervoor dat iedereen minimaal één persoon van zijn of haar voorkeur in het team heeft.

Terwijl de leerlingen met de opdrachten bezig zijn, observeer ik de interactie en in het bijzonder de patronen die bepalend lijken voor de dynamiek in de groep.


Alleen bij arrangement 2

Ik film bij ieder groepje een aantal momenten en voeg die fragmenten samen tot een korte video. Het beeldmateriaal wordt ingezet bij de vervolgactiviteit met de groep, maar kan ook gebruikt kan worden om andere betrokkenen binnen de school en/of ouders te laten zien hoe de interactie verloopt. Uiteraard wordt van te voren goed afgesproken - ook met de leerlingen - wie het beeldmateriaal te zien krijgen.


In de vervolgactiviteiten met de groep praten we door over wat we samen zien en denken we na over wat er anders zou kunnen en hoe we dat kunnen doen. Het is belangrijk dat de leerlingen eigenaar worden van het proces en in staat worden gesteld om zelf een positieve invloed uit te oefenen op het groepsklimaat.

De praktijk laat zien dat al deze elementen rondom de escaperoom een sterke positieve impuls geven aan het groepsgebeuren. Vooral als deze interventie onderdeel is van een bredere aanpak rondom de problematiek in de groep en een herstel van de veiligheidsbeleving, levert het mooie resultaten op die een groep echt verder helpen.

Op zoek naar een betere groepsdynamiek?