Bastin geeft les over keien

Onderwijsproject Keigave lessen

Lessen mét keien voor keien

Pas op voor het keienvirus...

Keien bieden een geweldige mogelijkheden voor vak-geïntegreerd onderwijs met prachtige leerervaringen vanuit de zaakvakken tot aan Sova en burgerschap. Een beproefde positieve impuls voor de klas. De naam 'keigave lessen' is door leerlingen zelf bedacht en maakt duidelijk hoe zij deze lessen (hebben) ervaren!

Er is slechts één ‘risico’ aan de keigave lessen verbonden  😃 … Voor je het weet slaat het verzamelvirus toe en zie je leerlingen samen keien bewonderen en met elkaar ruilen, weken achter elkaar. Leuke aanvulling voor in de pauze!

Wat mensen kunnen leren over stenen

De gastlessen bestaan uit een mix van presentatie, beeldmateriaal, gesprek en doe-activiteiten. Een gastles duurt 2 uren, onderbroken door een pauze. Gastles 1 is de basisles en gastles 2 is een mogelijk vervolg.

In les 1 ontdekken we hoe stenen (zijn) ontstaan, wat ze tijdens hun ‘levensreis’ meemaken en hoe we ze kunnen indelen en herkennen. We bekijken en benoemen de stenen die we hebben meegebracht en krijgen tips voor het zoeken van stenen.

Net zoals stenen een geschiedenis hebben, is dat ook zo bij mensen. We hebben een buitenkant en een binnenkant en maken een levensreis. In les 2 leren we over hoe we dit kunnen benutten bij het omgaan met elkaar. Tot slot komen er nog wat stenen-specials voorbij en bewonderen en determineren we de nieuw gevonden stenen.

Leren door gedeelde ervaringen

Binnen het coachingstraject Grip op de klas bieden de keienlessen mij de mogelijkheid om de ‘spirit’ van de klas zelf als leerkracht te ondervinden en om ook zelf te kunnen (mee)sturen op processen die belangrijk zijn voor een sterke klas.

Tijdens deze lessen ben ik zelf degene die geobserveerd word. De leerkracht kan ervaren hoe ik met de klas omga en me ook achteraf bevragen op keuzes die ik tijdens de les maakte. Zelf neem ik ook de dingen die ik tijdens het lesgeven ervaar mee in dit gesprek. Dit geeft extra input aan de zoektocht om grip te krijgen op de processen in de klas die we graag willen bijsturen.

Leerervaringen bij de keigave lessen

Leerkracht

  • Leervragen stellen (dialoog)
  • Lestijd functioneel gebruiken
  • Verbanden aanbrengen tussen kennis en praktijk
  • Inbreng van leerlingen inpassen
  • Leerlingen motiveren en activeren

Leerlingen

  • Kennis over natuur en geologie
  • Nadenken over jezelf en de ander
  • De natuur in om te zoeken
  • Sparen en ordenen
  • Ruilen en bewonderen
Keigave lessen die worden ingezet binnen het Traject Grip op de klas, vallen binnen het tarief van de werkbezoeken.


Losse gastlessen kosten 250,- exclusief kosten voor reis en reistijd.


Keigave lessen in jouw klas of op jouw school?

Nodig me uit voor een gastles of lessenserie