Traject Keigave lessen

Van geologie naar groepsdynamiek

Direct naar mijn werkwijze


Keien in de klas

Keien bieden geweldige mogelijkheden voor onderwijs met prachtige leerervaringen vanuit de zaakvakken tot aan sociale vaardigheden en burgerschap. Dat is niet alleen míjn mening, maar ook die van de leerlingen waaraan ik deze lessen mocht geven en die er zelf de naam ‘keigave lessen’ voor bedachten. Bij deze ‘keigave’ ervaring hoorde ook zeker het onderling ruilen van keien die ze gevonden hadden. Pauze na pauze werden elkaars schatten bewonderd en verhuisden er keien van de ene naar de andere opbergdoos. Sommige leerlingen verzamelen nu nog steeds keien.

Bastin geeft les over keien

Van keien naar kinderen

Ik zet de Keigave lessen in voor het bouwen aan groepsdynamiek. Het geologische proces rondom keien biedt een prachtige metafoor voor het nadenken over jezelf en anderen. Tijdens de lessen maken we steeds de beweging van kennis rondom keien (geologie) naar onszelf. Zo lukt het ook om leerlingen die we met deze lessen juist op het oog hebben via hun interesse betrokken te krijgen en te houden.


KOSMOS didactiek

Qua didactiek sluiten de Keigave lessen aan bij de werkwijze van de KOSMOS projecten, waarbij de dialoog centraal staat en we vragenderwijs afdalen in de materie.

Leerinhoud

Kennisverwerving

 • Kennis over de processen en de geheimen van de aardkorst
 • Begrippen: aardkorst – mineralen – elementen – mengsels – vulkanen
 • Uitleg over de andere processen waardoor keien gevormd worden
 • Begrippen: transport – erosie – slijtage – splitsing – vorm – hoofdgroepen
 • Iedere kei is uniek
 • Edelstenen en sieraden
 • Het verzamelen, zoeken en determineren van keien
 • De geologie van Nederland (ook een stukje geschiedenis)

Leerinhoud

Groepsdynamiek

 • Afkomst. Begrippen: geboorte – genen – eigenschappen – karakter – familie
 • Levensreis. Begrippen: ervaring – omstandigheden – kwaliteiten
 • Iedere mens is uniek
 • Buitenkant en binnenkant, uiterlijk en innerlijk
 • Gedachten over onszelf en elkaar; vooroordelen, meevallers en teleurstellingen
 • Van ik ... naar jij ... naar wij


Praktische werkvormen

 • Het zoeken van keien
 • Een stamboom, paspoort en tijdlijntje van je leven maken
 • Met de hele groep een versie van ‘Wie is het?’ maken
 • Keien op tafel (determineren, ruilen)
 • Samen genieten van een scheikunde-kookdemonstratie ‘Eetbare keien maken’

Mijn werkwijze

Uitvoering en organisatie

 • Deze lessen zijn geschikt voor in de middenbouw en bovenbouw en worden gegeven in vier lesblokken van ieder twee uren. Een lesblok wordt één of zo nodig twee keer onderbroken door een pauze.
 • De lesblokken worden ingepland binnen een periode van twee maanden.
 • De lessen worden door mij gegeven, in bijzijn van de leerkracht.
 • De lessenserie wordt vooraf gegaan door een intakegesprek, waarin de groepsdynamiek verkend wordt. Na de lessenserie is er een afrondend gesprek.
 • Voor het geven van de lessen is een digibord nodig en liefst ook een apart bord (whiteboard, flipover) om tijdens de les aantekeningen op te maken.
 • Bij de lessen horen een aantal kleine huiswerkopdrachten.
 • Voor de eerste les nemen de leerlingen 1 kei mee naar school
 • Voor het maken van de stamboom, paspoort en tijdlijntje van je leven is wat informatie nodig die ze (al dan niet met hulp) thuis al bij elkaar zoeken
 • Werkbladen en huiswerkopdrachten worden op school gekopieerd.

Tarieven

Het basispakket Keigave lessen kost 1260,00

 • Hierbij zijn inbegrepen 4 lesblokken van 2 uren, een voorgesprek en een nagesprek
 • Kosten voor reis en reistijd (45,00 per uur) zijn hier niet bij inbegrepen.
 • Vooraf wordt er een offerte gemaakt.
 • Kopieerkosten komen voor rekening van de school


Keigave lessen als onderdeel van een begeleidingstraject

Keigave lessen die worden ingezet ten dienste van het traject Grip op de klas, worden gerealiseerd binnen de werkbezoeken.


Extra lessen (optioneel)
De lessenserie is uit te breiden met een activiteiten (excursies), zoals samen de natuur in om keien te zoeken of een bezoek brengen aan een museum waar mineralen en keien tentoongesteld worden. Hiervoor wordt een aparte offerte gemaakt.

Deze promo kun je gebruiken om de betrokkenheid van je leerlingen vooraf al te stimuleren.

Leren door gedeelde ervaringen

Binnen het coachingstraject Grip op de klas bieden de keienlessen mij de mogelijkheid om de ‘spirit’ van de klas zelf te ondervinden en om ook zelf te kunnen (mee)sturen op processen voor groepsdynamiek. Tijdens deze lessen ben ik zelf degene die geobserveerd word. De leerkracht kan ervaren hoe ik met de klas omga en me ook achteraf bevragen op keuzes die ik tijdens de les maakte. Ik benut mijn ervaringen tijdens de lessen voor het geven van aanbevelingen die aansluiten bij de hulpvragen voor de klas.

Interesse in de Keigave lessen?