Privacyverklaring Kei in de klas

Kei in de klas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kei in de klas acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe Kei in de klas jouw gegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 november 2023.


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de website en diensten die Kei in de klas aanbiedt, dan is daaraan verbonden dat je persoonsgegevens deelt. Kei in de klas zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.


Gegevens die Kei in de klas verzamelt

Wanneer je gebruik maakt van de website of diensten van Kei in de klas, dan kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzameld worden, hetzij van de opdrachtgever, hetzij van derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Gegevens over het functioneren van leerlingen
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type


In het geval er sprake is van werkzaamheden waarbij een kind centraal staat (traject Kind in de klas), dan gaat Kei in de klas er vanuit dat de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft van de wettelijke gezagsdragers over het kind.


Doeleinden voor de verwerking

Kei in de klas verwerkt je persoonlijke gegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van contact
 • Het verzenden van offertes of documenten die bij de werkzaamheden horen
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het maken van aantekeningen bij en van gesprekken en observaties
 • Het formuleren van adviezen voor de opdrachtgever, betrekking hebbend op werknemers, kinderen en hun ouders
 • Het analyseren van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren.


Kei in de klas gaat neemt hiervoor drie grondslagen van de Algemene Verordening Gegevens als uitgangspunt.

 • Gerechtvaardigd belang: voor de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kei in de klas is het nodig om deze persoonlijke gegevens te kunnen verwerken.
 • Toestemming: je hebt ons middels de overeenkomst toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken.
 • Wettelijke plicht: we moeten deze gegevens verwerken om aan onze wettelijke plicht te voldoen.


Het bewaren van persoonsgegevens

Kei in de klas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verrichten van de afgesproken werkzaamheden en de algemene kwaliteitsverbetering van vergelijkbare werkzaamheden.

 • Persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan offertes en facturen worden maximaal zeven jaar bewaard
 • Papieren documenten en aantekeningen worden na digitale verwerking vernietigd.
 • Voor gegevens die via de website verstrekt worden, geldt een bewaartermijn van 12 maanden.
 • Voor gegevens die tijdens de werkzaamheden verstrekt worden, geldt een maximale bewaartermijn van 24 maanden.


Je rechten

 • Je hebt als opdrachtgever het recht op inzage van de informatie die Kei in de klas verwerkt.
 • Als je dat wenst, zorgen we voor een kopie met daarin de gegevens die we in het kader van de overeengekomen werkzaamheden verwerken. Mogelijk moet Kei in de klas je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen.
 • Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om de informatie te updaten.
 • Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat Kei in de klas je informatie verwijdert, dan kun je dit aangeven.


Doorgifte van persoonsgegevens

Kei in de klas deelt geen informatie met anderen zonder je toestemming, tenzij dit nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Hieronder vallen ook administratieve werkzaamheden.

 • Documenten worden digitaal gemaakt en verstuurd.
 • Het beheer van documenten gebeurt vanuit een digitale omgeving (database en webmail) die alleen toegankelijk is voor Kei in de klas. Daarbuiten heeft niemand toegang tot deze gegevens.
 • Het versturen van documenten gebeurt op zodanige wijze dat alleen de beoogde personen toegang hebben tot deze gegevens.
 • Kei in de klas sluit een verwerkersovereenkomst met de partijen waarmee samengewerkt wordt. Hierdoor weten we dat deze partijen ook op een verantwoorde manier met jouw gegevens omgaan.


Analytics

Gegevens die verstrekt worden, kunnen worden benut en bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Kei in de klas wil op een gebruiksvriendelijke manier relevante informatie kunnen bieden.

 • Hiervoor kan op de website gebruik gemaakt worden van verschillende soorten cookies. Denk hierbij aan invulvelden, het afspelen van video en analytische cookies.
 • In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.
 • Als je gebruik maakt van de diensten van Kei in de klas, kan het IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. IP-adressen wordt niet gebruikt om je onlinegedrag te volgen of te registeren. In principe is Kei in de klas niet in staat om IP-adressen te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je zelf dergelijke informatie aan Kei in de klas verstrekt en je gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Beveiliging van persoonsgegevens

Kei in de klas draagt zorg voor een goede beveiliging van persoonsgegevens.

 • De website heeft een SSL-certificaat. Dit betekent dat de uitgewisselde gegevens beveiligd en gecodeerd worden.
 • Voor alle accounts en apparaten wordt gebruik gemaakt van sterke wachtwoorden van minimaal 12 karakters en met gebruik van kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens
 • De website draait op geüpdate software.
 • Niemand buiten Kei in de klas heeft toegang tot gegevens.
 • Bij het verzenden van documenten en de toegang tot data wordt gebruik gemaakt van tweestaps-verificatie.
 • De partijen waarmee Kei in de klas samenwerkt, tekenen een verwerkersovereenkomst waardoor ze ook akkoord gaan met hoge veiligheidseisen.
 • Data worden voor zover mogelijk gepseudonimiseerd.
 • Controle van erkende autorisaties.


Klacht indienen

Heb je een klacht over de manier waarop Kei in de klas met je persoonsgegevens omgaan, of ben je van mening dat Kei in de klas rondom deze wetgeving in gebreke blijft? Maak dit dan allereerst kenbaar bij Kei in de klas. Het doel van Kei in de klas is om aan ons verstrekte gegevens optimaal te beschermen, dus we gaan er dan gelijk mee aan de slag.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Toestemming intrekken

Je kunt als opdrachtgever altijd de toestemming intrekken voor het verwerken of bezitten van de persoonsgegevens waarvoor je eerder wel toestemming hebt gegeven. Is dit geval zal Kei in de klas met de opdrachtgever afstemmen over de beperkingen die dit met zich meebrengt ten aanzien van de werkzaamheden.