Tulpen in het onderwijsveld
04 april 2023 
in Visie

Tulpen in het onderwijsveld

"Best place to see tulips in the Netherlands without tourists"
Een van de vele slogans waarmee busladingen vol toeristen de weg gewezen worden naar onze bollenvelden. Exclusief beeld, zonder gedrang om je heen. Het schijnt nog mogelijk te zijn op het eiland waar ik zelf opgroeide: Goeree-Overflakkee. Sst!  

Rond m’n vijftiende jaar werkte ik in het voorjaar bij de bollenvelden. Selecteren, tulpen koppen, bollen pellen, kisten sjouwen … Vooral dat selecteren was een erg nauwkeurig werkje. Zieke bloemen of bloemen met een afwijkende kleur worden uit het veld verwijderd. Daardoor blijft het tulpenras zuiver en kunnen we elk jaar weer genieten van die mooie strakke velden. Soort bij soort. Exclusief.

Tien jaar later was ik werkzaam in een werkveld waar zo ongeveer het zelfde gebeurde: basisscholen waren er voor de normale leerlingen en speciale scholen voor de leerlingen die afwijkend gedrag vertoonden of die moeite hadden met leren. Soort bij soort. Exclusief onderwijs.

De tijd dat we deze lappendeken van schoolsoorten normaal vonden, ligt achter ons. Exclusiviteit is mooi voor de bollenvelden en goed voor het toerisme, maar onze leerlingen zijn gebaat bij onderwijs wat streeft naar inclusie; onderwijsaanbod voor alle leerlingen en zoveel als mogelijk in een gemengde setting. Een mooie vooruitgang … maar tegelijk een flinke uitdaging om dit te realiseren. Ik zie er veel collega’s mee worstelen. ‘Ik vind dit echt belangrijk en wil graag meebouwen, maar hoe ga ik dat in mijn klas organiseren?’ Sommige reacties – ook bij ouders – maken duidelijk dat er ook nog wat andere hobbels genomen moeten worden. ‘Ik zou zulke leuke dingen kunnen doen met de klas, maar niet met Pietje erbij.’ ‘Mijn kind heeft recht op goed onderwijs en mag niets tekort komen vanwege andere kinderen in de klas.’

Inclusiever onderwijs begint bij inclusiever denken!

Een aantal dingen wil ik graag benadrukken.

- Inclusiever onderwijs begint niet bij meer handen in de klas, maar bij het besef dat je als leerkracht de sleutels in handen hebt voor het creëren van een veilige en gevarieerde leeromgeving.
- Het begeleiden van leerlingen met allerlei onderwijs- en zorgbehoeften kan niet zonder kennis van zaken.
- Het realiseren van inclusiever onderwijs kan niet zonder ouders die bewust kiezen voor een heterogene leeromgeving en die de leerkrachten steunen.

Ik denk graag met je mee als je vragen hebt rondom inclusie en klassenmanagement of als er dingen verbeterd kunnen worden in de groepsdynamiek van een klas. Grote problemen kunnen voorkomen worden door tijdig te handelen. 
Maak een afspraak.


Over de schrijver
Geboren in 1973. Getrouwd met Colinda. Vader van vijf kinderen. Woonplaats Gouda. Christen. Begeleider en docent bij Kei in de klas. Hobby’s: muziek maken, het verzamelen van stenen en fossielen, outdoor-activiteiten met kinderen en tieners.
Reactie plaatsen