Wat meer over mij

Geboren in 1973. Getrouwd met Colinda. Vader van vijf kinderen. Woonplaats Gouda. Christen.
Hobby’s: muziek maken, verzamelen van keien en fossielen, outdoor-activiteiten met tieners.

Met de voeten in de klei

Zesentwintig jaar lang stond ik vrijwel dagelijks voor de klas (16 jaar in het SBO en 10 jaar in het SO gedrag) en heb ik tieners met speciale onderwijsbehoeften geholpen om tot leren te komen en de overstap te maken naar het vervolgonderwijs. Met Kei in de klas zet ik mijn ervaring in voor een grotere groep leerlingen en hun leerkrachten.

Dichtbij de praktijk

Als adviseur en begeleider ben en blijf ik een leerkracht in hart en nieren.

  • Met passie voor didactiek en kennisoverdracht, steeds zoekend naar manieren die het beste aansluiten bij wat er moet worden overgebracht.
  • Succesvol in het creëren van een veilig groepsklimaat en het organiseren van onderwijs waardoor ook leerlingen met speciale zorgbehoeften tot leren komen.
  • Met veel ervaring rondom gedragsproblematiek in het algemeen en hechtingsproblematiek en ASS in het bijzonder.
  • Altijd in voor humor, maar tegelijk ook duidelijk als het om regels en gezag gaat.
  • Een creatieve denker, die graag de grenzen opzoekt van de vormgeving, zonder af te willen doen aan de inhoud.
  • Gewaardeerd door collega’s vanwege het kunnen luisteren, meedenken en delen van ervaring.

Bastin door de ogen van anderen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Een collega

Ik ken Bastin als een integere, loyale, hardwerkende en gestructureerde leerkracht, die gepassioneerd is in het omgaan met, het onderwijzen en toerusten van kinderen en tieners. Bastin laat in zijn dagelijks werk zien dat hij verantwoordelijkheid durft te nemen voor de taken die van hem worden gevraagd en tegelijkertijd zich in alle dingen afhankelijk weet van God door het geloof in Jezus Christus. In collegiale samenwerking is hij zijn teamleden graag tot steun, geeft eerlijke feedback en staat hier ook voor open. Hij heeft creatieve ideeën voor onderwijs- en schoolontwikkeling.

Ms. Nameless
Add Your Stars
Een ouder

Bastin was de leerkracht van mijn zoon. Hij analyseert scherp en geeft zijn leerlingen liefdevol feedback en handvatten om verder te komen in het leven. Door zijn passie voor de Bijbel weet hij ook de belangstelling van de kinderen te trekken naar de belangrijkste les in hun leven. Ik heb mijn zoon zien veranderen in een jongen die weer interesse heeft voor de dingen om hem heen en die openstaat voor andere mensen en hun bezigheden.

Ms. Nameless
Add Your Stars
Een collega

Bastin weet met ‘kleine’ vragen, goed luisteren en benoemen wat hij hoort openheid in een coachgesprek te creëren waardoor er ruimte komt voor het échte vraagstuk. Als boven tafel is wat er echt speelt zoek Bastin naar inzicht in het eigen gedrag en handelingsperspectief. Door dit te verrijken met kennis over de achtergrond en de doelgroep is Bastin goed in staat om via een korte interventie leerkrachten een stap verder te helpen in hun rol voor de groep en in het team.

Ms. Nameless
Add Your Stars

Ervaring delen

Veel leerlingen hadden al een hele weg afgelegd voordat ze binnenkwamen op de school waar ik werkte. De dossiers die met hen meekwamen waren vaak dik… Hoewel er inderdaad soms grote hobbels genomen moesten worden en de groeiprocessen ook grillig konden verlopen, hebben de leerlingen zelf me - zonder dat ze dat waarschijnlijk doorhadden - door hun drijfveren gemotiveerd om me voor hen te blijven inzetten. Ik ben de leerlingen dankbaar voor alles wat ik van hen kon leren en vooral ook voor de situaties die me ervan bewust maakten dat ik ook zoveel moest afleren…

Als het aan de leerlingen gelegen had, was ik doorgegaan als ‘mees’ voor de klas. Door het werk wat ik nu doe, kan ik mijn ervaring breder delen en zo van betekenis zijn voor een grotere groep leerlingen, in de eerste plaats via de leerkrachten en anderen die met hen werken.

Tien dingen waarin ik geloof

1. Ieder kind wil leren.

2. Er is altijd een weg verder, desnoods met kleine stapjes.

3. Zonder leiding krijg je ontsporing.

4. Veel leerlingen lijden aan onze behoefte om hoge scores neer te zetten.

5. Als je kinderen verantwoordelijk wilt maken, leg dan wel eerst de basis.

6. Leerlingen zijn je partners in het onderwijsproces.

7. Veiligheid voor álle leerlingen in de klas staat op nummer 1.

8. Als je de geschiedenis van gedrag begrijpt, kun je het kind helpen voor de toekomst.

9. Veranderen kost tijd. Niet veranderen kost kinderen ... en leerkrachten.

10. Hartsverandering is de beste basis voor gedragsverandering.

Dit kan ik voor je betekenen

Traject Grip op de klas

Bouwen aan een klas waarin alle leerlingen tot leren komen 

Keigave lessen

Lessen mét keien voor keien.

Pas op voor het keienvirus...

Traject Kind in de klas

Begrijpen en begeleiden van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte

Een kennismaking plannen?