Begeleidingstrajecten afronden
05 april 2024 
in Visie

Begeleidingstrajecten afronden

Rondom een begeleidingstraject groepsdynamiek is er doorgaans veel behoefte aan antwoorden; uiteraard het meeste over de aanpak van leerlingen of van een groep.

Goede antwoorden beginnen bij genoeg goede vragen.

 • Is het nodig dat er begeleiding wordt ingezet?
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat is de voorgeschiedenis van de klas?
 • Hoe kijken kinderen zelf tegen hun groep en de situatie aan?
 • Hoe beleven de leerkrachten het werk in de groep en welke vragen hebben ze?
 • Op welke punten gaan we (tactisch) inzetten met het oog op een krachtig effect?
 • Hoe gaan de begeleiding en coaching er in de dagelijkse praktijk uit zien?

Dit rijtje is gedurende een traject met heel wat vragen uit te breiden.

Deze week had ik een evaluatiegesprek met collega’s en draaide het om de vraag wat het traject heeft opgeleverd en of er nog een vervolg nodig is.

 • Kunnen de leerkrachten en de groep weer zo verder dat de begeleiding die gegeven is zijn vruchten blijft afwerpen?

Bij het beantwoorden van de vraag rondom het afronden (of desnoods eerst afschalen) van een traject houd ik in ieder geval de ijkpunten hieronder aan.

 • De leerlingen zijn merkbaar gemotiveerd voor verandering.
 • De veiligheidsbeleving in de groep is weer toegenomen.
 • De rust om te werken en te leren is weer toegenomen.
 • De leerlingen kunnen nieuwe relaties met elkaar aangaan.
 • Er zijn positieve ontwikkelingen binnen het leiderschap in de groep.
 • De leerlingen kunnen de voordelen van nieuwe keuzes ervaren en verwoorden.
 • De leerkrachten kunnen (weer) met vertrouwen hun werk in de klas doen.
 • De leerkrachten zijn in staat om situaties in de klas te optimaliseren en bij te sturen.
 • De leerkrachten zijn in staat om de leerpunten te borgen en te verrijken met sturing en onderwijs wat hierop voortborduurt.
 • Ook de ouders merken (en verwoorden) wat het positieve gevolg is van het traject.

Het is iedere keer weer gaaf om bij collega’s te merken als ze vol goede moed en met kennis en kunde weer verder kunnen.

Ik was zelf ook erg blij met de kans die ik gisteren kreeg om tijdens de projectmiddag op school ouders van dichtbij iets te kunnen laten zien van de lessen en activiteiten die bij dit begeleidingstraject hoorden. Een propvolle tafel (dat heb je al snel met Leonardo da Vinci als metafoor) en een paar mooie gesprekjes met ouders waren het resultaat. Mooi om ook uit de mond van ouders te horen dat het antwoord op de laatste vraag hierboven ‘ja’ is.

Over de schrijver
Geboren in 1973. Getrouwd met Colinda. Vader van vijf kinderen. Woonplaats Gouda. Christen. Begeleider en docent bij Kei in de klas. Hobby’s: muziek maken, het verzamelen van stenen en fossielen, outdoor-activiteiten met kinderen en tieners.
Reactie plaatsen